Skip Nav
Sarah Hyland
Born
Birthplace
Manhattan, NY
Age
33